Ett hantverk i Almrot

Tillverkningen av Soffbord 2139 kräver ett enormt precisionsarbete och en stor kunskap om det material som används. Hantverket sker på finsnickeriet Eriksson och Söner utanför Nyköping, som tillverkar många av Josef Franks möbler.

foo
”Åke svarvar med den självklarhet som bara 60 års yrkeserfarenhet kan ge.”
foo

I den hundra år gamla originalbyggnaden står en svarv, och vid den står 77-årige Åke Larsson och frisvarvar ett bordsben som snart ska monteras på ett av Josef Franks soffbord ”2139”. Det ser inte speciellt svårt ut. Men skenet bedrar. Åke svarvar med den självklarhet som bara 60 års yrkeserfarenhet kan ge.

Här ytfanerar man både bordsskivan till ”2139” och många andra av Josef Franks möbler. Det är en procedur som kräver stor hantverksskicklighet i alla led. Redan det rotfaner som används kräver kunskap. Rot kallas ju den del av ett träd som förankrar växten i marken, och Rotfaner svarvas fram i millimetertunna blad.

Eriksson & Söner Bild Citat - Svenskt Tenn
Åke Larsson
”Att laga och klistra faner till ett bord kan ta upp till en arbetsdag.”
foo

– Att laga och klistra faner till ett bord kan ta upp till en arbetsdag, säger Åke. Först pressar man fanerbladen i värme för att släta ut dem. Sedan startar det tidsödande arbetet med att ”bygga upp” faneret. Man lägger fem-sex fanerblad på en plywoodskiva, så att de överlappar varandra, och stiftar fast dem med små spikar. Dags att såga i sicksack, så att det blir ett slags vågrörelse i faneret. Det gör man för att skarvarna inte ska synas – ögat har svårt att uppfatta en krokig linje. Nu har man två halvor som man viker med fanerets framsidor mot varandra. Och så ”lagar” man baksidorna, så att faneret håller ihop, med långa pappersremsor. Så småningom nålar man fast fanerbladen på en mjuk lamellskiva, för att sedan klistra fast dem på en skiva, som i sin tur ska pressas under värme igen så att skarvarna jämnas ut.”

Till Produktsidan
foo