Köp & Leveransvillkor utanför EU

Svenskt Tenns köp- och leveransvillkor avseende leverans till konsument utanför Europeiska Unionen.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar gjorda på Svenskt Tenns hemsida, www.svenskttenn.se, nedan kallad Hemsidan, och från Svenskt Tenns Kundservice, då kunden är konsument och beställningen ska levereras till ett land som inte är medlemsstat i EU.
Med konsument avses en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Skulle annat lands lag än Sveriges vara tillämpliga gäller Villkoren i de delar de inte avviker från tillämplig tvingande konsumentlagstiftningen. Svenskt Tenn följer självklart tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För att kunna fullgöra avtalet är vi tvungna att samla in och behandla personuppgifter. De uppgifter som lämnas vid registreringen, det vill säga namn, adress, telefonnummer och e-postadress, registreras och används för att hantera och skicka din order av Svenskt Tenn och den av oss anlitade transportfirman. Vi använder endast uppgifterna för fullgörande av avtalet. Uppgifterna sparas under sju år.

Dina rättigheter
Som kund hos Svenskt Tenn har du ett flertal rättigheter rörande dina personuppgifter.

  • Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter. På begäran skickar vi en digital kopia av de personuppgifter som finns sparade hos oss.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  • Du har under särskilda omständigheter rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Denna rättighet gäller enbart vid särskilda förhållanden.
  • Du har rätt att göra invändningar till hur dina personuppgifter behandlas, exempelvis i samband med direktmarknadsföring.
  • Du har under särskilda omständigheter rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Denna rättighet gäller enbart vid särskilda förhållanden.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter överförda i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Du har rätt att sända in klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket för närvarande är Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du har åsikter om hur uppgifterna sparas. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan. Om du önskar kontakta Svenskt Tenn med anledning av hanteringen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att göra det på info@svenskttenn.se

Läs mer om behandling av personuppgifter här.

BESTÄLLNING

Orderläggning sker via Svenskt Tenns hemsida eller genom vår Kundservice. Order med leverans till länder utanför EU är momsbefriad. Momsregistrerade företag inom EU är momsbefriade. Giltigt momsregistreringsnummer måste inlämnas till Kundservice. När du klickar på köp-knappen ingår du ett avtal med Svenskt Tenn.

Vänligen kontrollera att din order är riktig vid mottagande. Om något har blivit fel eller vid ändring, vänligen kontakta Kundservice omgående.

För all kontakt med kundservice uppmanar vi att ha orderbekräftelsen tillgänglig. På grund av svensk lagstiftning är vi tvungna att begära målsmans underskrift vid order av kunder under 18 år.

PRIS

Mervärdesskatt och tull
Priser på Hemsidan är angivna inklusive moms om 25 %. Moms utgår inte vid beställningar där leverans sker till land som inte är medlemsstat i EU. Tullkostnader kan tillkomma beroende av lagstiftningen i det land till vilket beställningen levereras. Eventuella avgifter för moms och tull betalas av kunden. Svenskt Tenn har dessvärre inte någon möjlighet att informera kunden om dessa avgifter och kunden ansvarar själv för administrationen kring införsel av varorna och betalning av moms och tull.

Frakt
Priserna är angivna exklusive frakt. Kostnaden för frakt tillkommer och ska betalas av kunden. Fraktkostnaden meddelas i samband med beställningen.

Betalning
Vid beställning genom Hemsidan kan du bland annat välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura. Betalning genom faktura sker via Klarna, och vid frågor gällande fakturan vänder du dig direkt till Klarna.

Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Adyen B.V. samtliga transaktioner, och de sker med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. Vi tillämpar 3D-Secure för extra validering av vissa betalkort.

Svenskt Tenn tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Vid beställning genom kundservice betalar du mot förskottsbetalning till vårt bankkonto. Av säkerhetsskäl accepterar vi inte kort- eller fakturabetalning vid beställning hos kundservice.

Säkerhet
Vi erbjuder dig alltid ett säkert betalningssätt. Vi samarbetar med docdata payments som uppfyller kraven på PCI DSS. Alla kortuppgifter och dina personuppgifter är krypterade vilket innebär att endast behöriga personer kan ta del av informationen.

Reservation
På grund av att vissa varor är beställningsvaror och kan ha tagits ur produktion eller av någon annan anledning inte längre är möjliga för Svenskt Tenn att leverera är beställning inte bindande för Svenskt Tenn förrän Svenskt Tenn har skickat ut en orderbekräftelse till kunden.

Svenskt Tenn förbehåller sig rätten att ändra priserna vid omständigheter som Svenskt Tenn inte rår över, som valutaförändringar, höjda inköps- eller tillverkningspriser eller höjd moms. Vi förbehåller oss även rätten att annullera beställningar där varan är uppenbart felaktigt prissatt.

BESTÄLLNINGSVAROR

Handpenning
Vid beställning av vissa icke lagerförda varor måste beställning ske via kundservice. Vi tar ut en handpenning om minst 50% av varans pris. Handpenningen ska ha kommit oss tillhanda innan varan beställs av oss.

Betalning
Hela varans pris måste ha kommit oss tillhanda innan leverans.

Avbeställning
Om du önskar avbeställa varan är du enligt
41 § konsumentköplagen skyldig att ersätta oss för våra kostnader och förluster såvida du inte kan utnyttja ångerrätten.

Retur
För beställningsvaror gäller inte öppet köp eller bytesrätt.

LEVERANS

Leveranssätt, villkor, leveranstid och kostnad varierar beroende på land och typ av varor. Leverans av produkter köpta via Svenskt Tenns hemsida sker endast till Sverige, Europa, Nordamerika, Asien, Australien och Förenade Arabemiraten. För övriga länder kontakta kundservice.

Leveranstid
Normal leveranstid är 7-12 dagar utanför EU. En preliminär leveranstid kan meddelas av kundservice.

Leveransbesked
I vissa fall kan leveransbesked erhållas från transportören om du vid beställningen har uppgivit mobiltelefonnummer och mail.

Dröjsmål i leverans
Även om vi gör vårt yttersta för att leverera det som har blivit beställt i utlovad tid kan det bli fel. Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ber vi dig kontakta kundservice omgående så att vi kan undersöka varför leveransen dröjer. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet. Kontakta oss omgående om leveransen är försenad och det är viktigt att du erhåller varan inom viss tid.

Transportskador
Vi har valt transportörer vi anser borgar för god kvalitet i sina leveranser. Trots detta kan transportskador uppstå. Som köpare är du ansvarig för att vid mottagandet eller snarast möjligt därefter undersöka om varan eller förpackningen har synliga skador. Om varan eller förpackningen har synliga skador bör du anmäla dem direkt till transportören eller om du upptäcker dem efter leveransen till vår Kundservice på telefon +46 (0)8-670 16 00 eller info@svenskttenn.se.

ÅNGERRÄTT

Ångerfrist och meddelande
Vår målsättning är att du ska bli helt nöjd med den vara eller de varor du köper hos oss. Handlar du från Hemsidan eller vår kundservice har du därför rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar från att du har tagit emot den. Du måste dock meddela vår kundservice detta, se kontaktinformation längre ner.
Vi ber dig observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller ta emot en leverans.

Undantag
Ångerrätten gäller inte på vara som är tillverkade efter ditt särskilda önskemål eller vara som på annat sätt på grund av din beställning har fått en tydlig personlig prägel, t.ex. måttbeställd, specialbeställd möbel och måttsydd gardin.

Returvillkor
Om du ångrar ditt köp måste du sända tillbaka varan oanvänd (du får dock undersöka så att varan inte är felaktig), tillsammans med bifogad returfraktsedel och i ursprungligt skick. Varan bör returneras i sitt originalemballage. Du får själv stå för kostnaden för returfrakten.

Returadress
Svenskt Tenn AB
Lyftkransvägen 13A
142 50 Skogås

Du kan även returnera varan direkt i vår butik på Strandvägen 5 i Stockholm. Vid retur i vår butik ber vi dig vänligen ta med orderbekräftelsen.
Det är du som kund som står risken för att varan skadas eller försvinner under returfrakten så vi ber dig uppmärksamma lämpligheten att se till att varan är försäkrad samt att den är väl emballerad.

Återbetalning
Vi betalar tillbaka vad du har betalat för varan, exklusive vår fraktkostnad, inom 30 dagar från det att vi har mottagit varan.

BYTESRÄTT

Svenskt Tenn lämnar utöver ångerrätten hela 30 dagars bytesrätt oavsett beställning har skett genom Hemsidan eller från vår Kundservice. Tiden räknas från orderdatumet. Du kan byta varan till annan vara av motsvarande eller lägre värde, alternativt erhålla ett tillgodohavande motsvarande vad du har betalat för varan. Om du byter till en billigare vara än den du lämnar tillbaka erhåller du ett tillgodohavande av mellanskillnaden.

Det går bra att byta en vara mot annan genom att själv lägga en ny beställning på vår hemsida, då tillkommer ny fraktavgift. Om du vill byta varan måste du returnera den oanvänd i originalemballage och bifoga kvitto på köpet. Om varan har varit del av ett erbjudande innefattande vissa villkor, som till exempel en vara på köpet, måste samtliga varor erbjudandet har omfattat lämnas tillbaka.

Adress:
Svenskt Tenn AB
Lyftkransvägen 13A
142 50 Skogås

FEL PÅ VARAN

Trots våra egna och våra leverantörers höga kvalitetskrav kan enstaka varor vara behäftade med fel.
Om en vara är felaktig och du har reklamerat i rätt tid ser vi självklart till att varan lagas eller byts ut.
För att kunna bevisa att du har köpt varan hos oss är det viktigt att du har kvar din orderbekräftelse. Se därför till att alltid spara orderbekräftelsen.

REKLAMATION

Reklamation av fel i vara, fel eller dröjsmål i leverans av vara ska ske skriftligen till Svensk Tenn inom skälig tid, dvs. så snart som möjligt.

Sker inte reklamation inom skälig tid förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot Svenskt Tenn.

RESERVATION

Svenskt Tenn reserverar sig för eventuella skriv – eller tryckfel, och kan inte hållas ansvarigt för skada som en följd av sådan felaktighet.

Prisuppgifterna på Hemsidan är ett erbjudande och ett avtal har inte kommit till stånd förrän Svenskt Tenn har bekräftat beställningen eller köpet.

OUTHÄMTADE PAKET

För paket som inte hämtas ut inom skälig tid ansvarar vi inte. Outhämtade paket som returneras till oss fraktas på din risk och vi ansvarar heller inte för varan efter det att den har returnerats till oss. Det är därför viktigt att du hämtar ut eller tar emot ditt paket även om du har ångrat dig.

Vid outhämtade paket debiterar vi en avgift vilken motsvarar kostnaden för frakt, returfrakt och hantering.

KUNDSERVICE

Om du har några frågor, om något har blivit fel i leveransen eller om du av någon annan anledning önskar nå Svenskt Tenns Kundservice finns de tillgängliga på:
Telefon: +46 (0)8-670 16 00
Mail: info@svenskttenn.se
Postadress:
Svenskt Tenn AB
Box 5478
114 84 Stockholm

Kundservice har öppet vardagar mellan kl. 10-18. Mail besvaras vardagar inom 24 timmar.

FORCE MAJEURE

Svenskt Tenn befrias från att fullgöra leverans om det rätta fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför dess kontroll och som Svenskt Tenn skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder det skäligen inte kunnat undvika eller övervinna, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut eller annat förhållande som har legat utanför Svenskt Tenns kontroll och som väsentligen inverkar på Svenskt Tenns rätta fullgörande av avtalet.

TVIST

Svenskt Tenn strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om någonting har blivit fel.

Om vi trots våra ansträngningar inte kan komma överens rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) för en oberoende prövning. Deras postadress är:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Vi medverkar i tvistlösningsförfarandet och följer ARN:s rekommendationer.

Alternativ tvistlösning

EU-kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistelösning och information. Avsikten med reglerna är att säkerställa att konsumenter kan få en konsumenträttslig tvist prövad genom alternativ tvistlösning, d v s utanför allmän domstol. I stället kan tvisten prövas av en nämnd. Som konsument kan du vända dig till EU-komissionens onlineplattform för alternativ tvistlösning: European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

FÖRETAGSINFORMATION

Svenskt Tenn AB
Box 5478
114 84 Stockholm

Vänligen notera att returadress för återsändande av varor är:
Svenskt Tenn AB
Lyftkransvägen 13A
142 50 Skogås

Telefon: +46 (0)8-670 16 00
Mail: info@svenskttenn.se

Bankgiro 732-0211
Bank: Handelsbanken
IBAN: SE946000 0000 0000 1400 4291
Swift: HANDSESS

Organisationsnummer: 556032-0375
Reg.nr. för moms: SE5560320375-01