Solvatten

Svenskt Tenn stödjer Solvatten

Svenskt Tenn ägs sedan 1975 av Beijerstiftelsen som årligen skänker all vinst till forskning och utbildning inom framförallt ekologisk hållbarhet, miljövård, genetik, biomedicin och läkemedel. Svenskt Tenn inleder nu ett nytt samarbete för att stödja Solvatten - en svensk innovation som renar vatten med hjälp av solenergi.

“För oss har det alltid varit viktigt att stötta projekt som delar vår vision om en hållbar framtid, något som Solvatten arbetar för på flera plan,” säger Maria Veerasamy, VD på Svenskt Tenn. “Dessutom grundades och drivs både Svenskt Tenn och Solvatten av kvinnor, så det ligger oss varmt om hjärtat att kunna bidra till ett projekt som på sikt även stärker kvinnans roll i familjen och samhället.”

Solvatten Svenskt Tenn

Allt börjar med rent vatten

Rent vatten är grundläggande för överlevnad, men en bristvara för över två miljarder människor i världen. Smutsigt vatten och bristande hygien är en av de vanligaste orsakerna till barnadödlighet och står för omkring 80% av sjukdomarna i utvecklingsländer. Efter att ha träffat mängder med kvinnor som lever i misär på grund av brist på rent vatten bestämde sig svenska Petra Wadström för att försöka hjälpa till, och idén till Solvatten föddes. Med hjälp av solens energi tog hon fram en klimatsmart vattenreningslösning som både renar och värmer vatten, vilket leder till ökad hälsa och hygien hos världens mest utsatta. Idag samarbetar Solvatten med FN och lokala hjälporganisationer för att hjälpa 400 000 människor i 40 olika länder.

Solvatten Svenskt Tenn

Ringar på vattnet

Att rengöra vatten på vanligt vis är ofta dyrt, tungt och tidskrävande. I många fall används kol och vedeldning, vilket leder till att skog och växtlighet försvinner. Dessutom leder inandning av eldrök och brännskador till svåra och livslånga skador. Årligen uppskattas att fyra miljoner människor dör i förtid av sjukdomar orsakade av luftföroreningar från matlagning över öppen eld. Solvattens lösning gör därför skillnad på flera plan. I förlängningen stärker det även kvinnans roll i hemmet och samhället, då vattenrengöring med hjälp av solljus frigör tid och kraft som kan läggas på annat.

Solvatten Svenskt Tenn

Årets miljöhjälte

Under 2020 belönades Petra Wadström för sin uppfinning under Svenska hjältar-galan. Varje modul kan producera 40 liter rent vatten om dagen, 6 000 liter om året och 50 000 liter på en livstid. Stödet från Svenskt Tenn kommer framförallt riktas mot Uganda, där hundratals utsatta familjer och klimatflyktingar kommer ges rent vatten och nya livsmöjligheter.

“Det är inspirerande och vi är stolta att vi kan samarbeta med Svenskt Tenn. Tillsammans kan vi göra skillnad på platser i världen och där Solvatten behövs som mest” – Petra Wadström, VD och grundare av Solvatten.