Kungliga Vetenskapsakademien

Kungliga Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. När organisationen år 2019 stod inför en renovering och restaurering av såväl konferensrum som auditorium i Stockholm gick uppdraget till Svenskt Tenns Inredningsateljé i samarbete med Sweco Architects.

Projekt Inredningsateljén Svenskt Tenn

Inredningsateljén inredde Kungliga Vetenskapsakademien med hjälp av en generös donation från Beijerstiftelsen. Det estetiska uttrycket förnyades med välkomnande, generösa entréer, privata salonger och sociala ytor för både mindre och större sällskap. Jordnära toner och Josef Franks textilier kombinerades med varma träslag, samtidigt som tekniken i bland annat hörsal och konferensrum moderniserades.

Projekt Inredningsateljén Svenskt Tenn
Projekt Inredningsateljén Svenskt Tenn
Projekt Inredningsateljén Svenskt Tenn
Projekt Inredningsateljén Svenskt Tenn
Projekt Inredningsateljén Svenskt Tenn
Projekt Inredningsateljén Svenskt Tenn

Utvalda produkter

från inredningen