Food for Thought

Food for Thought Beckmans Designhögskola Svenskt Tenn

Utställningen visades på Strandvägen 5 2020.04.14 - 2020.04.21

Studenter i Visuell Kommunikation vid Beckmans Designhögskola tolkar Beijerinstitutets forskning kring matproduktion, konsumtion och förändringsarbete, med hoppet att motivera till bättre val för klimatet.

Utställningen uppmärksammar frågor om vad vi kommer att äta i framtiden, hur maten ska produceras, vilka beteendeförändringar som krävs enligt forskningen och hur dagens attityder hänger ihop med morgondagens förändringar. I sina gestaltningar har studenterna inspirerats av forskarens sätt att tänka i scenarier. Ämnet är extra aktuellt under 2021 då FN för första gången arrangerar UN Food Systems Summit.

Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi är ett internationellt tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Kungl. Vetenskapsakademien. Dess mål är en djupare förståelse för samspelet mellan ekologiska system och samhällets och ekonomins utveckling för att finna vägar mot en hållbar utveckling.
Svenskt Tenns överskott bidrar via Beijerstiftelsen till basfinansieringen av forskningen vid Beijerinstitutet.

Utställning Food for Thought Beckmans Designhögskola Svenskt Tenn