In My Backyard

Utställning In my backyard

Utställningen visades på Strandvägen 5 2019.03.22 – 2019.04.14

Studenter i visuell kommunikation vid Beckmans designhögskola tolkar Beijerinstitutets forskning kring ekosystemtjänster och deras avgörande roll för en hållbar samhällsutveckling.

Naturens mångfald av ekosystem och organismer är en förutsättning för vårt välmående, både på individ- och samhällsnivå. Begreppet ekosystemtjänster innefattar allt det positiva som naturen tillhandahåller oss människor och synliggör att naturens tjänster inte kan tas för givna. Beijerinstitutets forskning visar bland annat varför grönområden, träd och våtmarker är kostnadseffektiva investeringar i hållbar stadsutveckling, men även vad som händer om dessa försummas.

Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien är en av de verksamheter som Svenskt Tenn är med och finansierar via Beijerstiftelsen.

Utställning In My Backyard
In My Backyard Bild 3 - Svenskt Tenn
Utställning In My Backyard
Utställning In My Backyard