Välkommen till biosfären

Utställningen visades på Strandvägen 5 2019.08.23 – 2019.10.27

I denna utställning får du bland annat veta att du består av biomassa och att regnskogar, korallrev och hav kan omvandlas till pengar.

Här behandlas frågor om vårt förhållande till biosfären – det tunna skikt runt jorden där vi lever, och som är själva förutsättningen för människans existens. Om den komplexa relationen mellan klimatförändringar, normer, etik och ekonomi. Allt detta tolkas och visualiseras av konstnärerna Lars Arrhenius och Eric Ericson i samarbete med Svenskt Tenns kurator, Karin Södergren.

Svenskt Tenn är stiftelseägt och allt överskott från försäljningen går till forskning, utbildning och kultur i Sverige. Under åren har över 188 miljoner kronor skänkts till dessa ändamål, och bidragit till värdefulla upptäckter och lösningar inom bland annat medicin och sambandet mellan ekonomi och ekologi.

Här nedanför visar vi ett litet urval av alla de texter, siffror och illustrationer som finns med i utställningen på Strandvägen 5.

foo
Pictogram; andel människor, boskap, vilda djur på jorden.
"Blott 4% av världen's däggdjur är vilda."
foo

Livsformer

Livet på jorden uppstod för ungefär 4,5 miljarder år sedan. Med tiden skulle encelliga organismer utvecklas till bland annat mellanchefer. Människan utgör 0,01 procent av allt levande liv på jorden. Sedan vår civilisations uppkomst har vi reducerat växternas massa med 50 procent och samtliga däggdjurs massa med 85 procent. Mest resultatinriktade har vi varit de senaste 50 åren: under den tiden har 50 procent av alla däggdjur försvunnit.

Människan kontrollerar stora delar av jordens biomassa. Idag är blott fyra procent av världens däggdjur vilda. Risken att anfallas av vilda djur har reducerats avsevärt. Detta betyder ökad trygghet för människan. Biomassa på jorden idag består av;

  1. -60 procent boskap.
  2. -36 procent människa.
  3. -4 procent vilda däggdjur.
Utställning Biosfären Svenskt Tenn

KÄRNFAMILJEN & NORMER

Normer – oskrivna regler, idéer och ideal – är en förutsättning för att samhället ska fungera. Normer fungerar som ett slags medborgarkompass eller som samhällets trygghetsvärdar.
Att följa rådande normer leder till acceptans, bekräftelse och en känsla av tillhörighet.

Exempel på rådande normer:
– Heterosexuell familj med två barn. Det är fördelaktigt om åldersskillnaden mellan barnen inte överstiger två år.
– Mannen har högre rang än kvinnan.
– Att äta kött, fungera i grupp och trivas.

Att äta kött är norm. Att ta hänsyn till normer leder till acceptans i gruppen. 2018 låg köttkonsumtionen i Sverige på 83,5 kilo per person och animalieproduktionen står för cirka femton procent av världens totala utsläpp av växthusgaser.

Marie till höger är en genomsnittsindivid i Sverige och släpper ut elva ton koldioxid per år.

Abdi till vänster är en genomsnittsindivid i Somalia och släpper ut 0,05 ton koldioxid per år.

Svenskt Tenn utställning Biosfären
Utställning Biosfären Svenskt Tenn

Mannen och fordon är norm.

Fossila bränslen består av biomassa som lagrats under marken i miljontals år. Processen liknar framställningen av mjöd. På våren, ungefär samtidigt som koltrastens sång börjar höras, tar männen fram sina fordon. Status och manlighet uttrycks genom decibelnivå och fordonets prisklass. Drivmedel är en viktig del i förmedlingen av maskulin identitet.

foo
"I Stilla havet finns en plastö som är tre gånger större än Sverige."
foo

Plast

Plast tillverkas nästan uteslutande av fossila råvaror från råolja. 2005 låg den årliga konsumtionen i världens industrialiserade delar på 100 kilo plast per person.

Plast är ett hållbart material. För naturen tar det 600 år att bryta ner en fiskelina. En PET-flaska tar 450 år i anspråk. Efter att produkten har vittrat sönder finns plastens själ kvar i form av mikroplastpartiklar. 2050 beräknas det existera lika mycket plast som fisk i haven.

I Stilla havet finns en ö som till ytan är tre gånger större än Sverige. Ön består av 1,6 miljoner kvadratkilometer plast, väger 80 miljoner ton och kan ses som ett kvitto på ekonomisk framgång och tillväxt.

Utställning Biosfären Svenskt Tenn
KAMPEN
Jorden är ett schackbräde där människan kämpar mot biosfären. Oljan kan betraktas som vår allierade i kampen. Om biosfären får övertaget kommer utvecklingen gå bakåt.

Vill du veta mer?

I nedan folder kan du se samtliga texter och illustrationer som just nu visas i utställningen ”Välkommen till biosfären”. Besök även Svenskt Tenns butik på Strandvägen 5 för att se utställningen i sin helhet.