Erika Pekkari

Kruka Tolvekarna

Formgivaren Erika Pekkari tänker på sitt arbete som växtlighet i ett landskap av erfarenheter, där idéer får gro och skjuta skott. Kärleken till botaniken har funnits med under många år, och hon har lång erfarenhet av att formge krukor i lera.

– Botaniken är fantastiskt, jag tänker både på det grafiska och historiska, Linnes Flora, benämning av arter och växtligheten i sig. Att så ett frö, plantera, vänta och följa något växa, — sinnlighet råder över hela processen. Det är levande materia som hela tiden förändras, bryts ned och återskapas igen. Växtligheten är tillåtande och poetiskt, och krukorna formgavs som ett koncentrerat av dessa aspekter.

– Formen i sig är enkel, praktisk, krukan har en tydlig uppgift. Den ska vara och inte ta över, ha en stark gestaltning och samtidigt stå tillbaka för växten. Med andra ord ska den vara en bra medspelare till den planta eller blomma som planteras i den. Krukan ska kunna användas på skilda vis av olika människor, och vara en del i den föränderliga processen som hör hemmet till.

Valet av kulörer är ett balanserande och sökande bland glasyrer i möte med Svenskt Tenns färgrike. Krukorna tillverkas av stengods vid Porslinsfabriken i Lidköping. Fabriken grundades 2007, som en återuppstånden spillra ur Rörstrands nedläggning 2005/2006.

Kruka Tolvekarna

Du står för det personliga

Erika Pekkari älskar att pressa blommor och blad. Att känna formen och det taktila i det levande materialet. När hon skapade krukorna för Svenskt Tenn, fanns botaniken med i utformandet, och likaså människans behov av att arrangera tingen – att kultivera och utveckla med växtlighet.

– Det är så vi gestaltar vår miljö och skapar ett hem. Estrid Ericson sa det så fint, att våra hem aldrig blir fullt färdiga, hela vårt liv bygger vi vidare på dem. Precis så tänker jag också. Att livet är en process, vi är i ständig utveckling, och den filosofin är för mig vardagens poesi.

Vi lever i en tid då många kan äga likadana föremål, men ändå ser våra hem inte likadana ut.

– Var miljö, var persons val att arrangera, gör varje hem unikt och personligt. Det är du som människa som gestaltar det personliga, inte produkten i sig, och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Det finns många sätt att inreda med krukorna, ta in växtlighet i hemmet, allt utifrån personlighet, väderstreck och säsong. Allt är tillåtet: testa, prova och låt det växa fram!

Kruka Tolvekarna

Om Erika Pekkari

Erika Pekkari är utbildad inom textil och modedesign, och tog sin examen från Beckmans Designhögskola 1987. En djupgående nyfikenhet över att kombinera färg, form och estetik inom industriell produktion av vardagliga föremål ledde henne till att påbörja samarbeten med varumärken inom först mode och därefter inredning.

Uppdragen har innefattat allt från formgivning av mindre objekt till skapande av reklamfilm, hela interiörer och offentliga miljöer. De har inneburit formgivning i material som textil, glas, metall och trä. Erika Pekkari har även vidareutbildat sig på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, något som tillfört ytterligare lager av kulturella referenser till hennes mångfacetterade arbete. Idag lever hon och verkar i Stockholm.

Kruka Tolvekarna

Färg är mitt språk och min kunskap. Fysik. Psykologi. Filosofi. Poesi. Färg befinner sig mellan konst och vetenskap. Färg bär meddelanden, de uttrycker tiden, förstärker formen och sätter tonen. Färg är alltid närvarande och en av pelarna i det jag skapar. Den berikar min konstnärlighet, utvecklar mitt register och föder nya idéer.

- Erika Pekkari