#24 Satsbord Noaks Ark
#24 Satsbord Noaks Ark
SVENSKT TENN 100 ÅR

SATSBORD NOAKS ARK

I början av 1920-talet fick teckningsläraren Estrid Ericson en vision och en idé: hon ville erbjuda allmänheten moderiktig tennkonst till rimliga priser. Med sig hade hon den välrenommerade tennkonstnären Nils Fougstedt som konstnärlig medarbetare och chefsformgivare.

Porträttfoto av skulptören, tennkonstnären och konsthantverkaren Nils Fougstedt. Skulptören, tennkonstnären och konsthantverkaren Nils Fougstedt.

Nils Fougstedt (1881 – 1954) var skulptör, tennkonstnär och konsthantverkare. Under sommaren 1924 startade han och Estrid Ericson ”Konsthantverkets verkstad”, där de tillsammans med två anställda tillverkade och sålde tennföremål på Kungsholmstorg i Stockholm. Intresset för föremålen blev stort och redan några månader senare – i oktober 1924 – grundade Estrid Ericson på egen hand Firma Svenskt Tenn, med butik och verkstad på Smålandsgatan. Genom åren formgav Nils Fougstedt många vackra föremål för Svenskt Tenn, bland annat dekoren till bordsskivorna i satsbordet Noaks Ark, 1927.

Satsbordet Noaks Ark är framtaget i limiterad upplaga om 30 exemplar till Svenskt Tenns hundraårsjubileum 2024. Idag graveras bordet för hand av Michiko Englund och tillverkas av finsnickare Martin Altwegg efter en förlaga i Svenskt Tenns arkiv. Varje exemplar är försett med äkthetsbevis i form av numrerad plakett.

”Jag är konsthantverkare. Nils Fougstedt är formgivare. Min roll är att ge liv åt hans verk och tolka hans uttryck. I mitt skapande vill jag komma så nära originalet som möjligt.”

Porträtt på Michiko Englund Gravör Michiko Englund.
Michiko Englund i arbete Detaljrikt motiv och hantverk.

Michiko Englund

December 1973. Året då Michiko Englund av en tillfällighet fick lära sig gravöryrket genom en bekant. Hon gav det tre år - tre år som blev till femtio.

I början av 2000-talet hörde Michiko talas om arbetet med konstgravyr på jaktvapen i Italien, och åkte till en jaktmässa för att se hantverket med egna ögon. Där fick hon kontakt med flera världsberömda gravörer, däribland Cesare Giovanelli, som gav henne chansen att träna hos honom på Bottega Incisioni Cesare Giovanelli i Brescia.

Bild på Michiko Englund i arbete Händerna ger liv åt motivet.

Samarbetet med Svenskt Tenn inleddes för många år sedan, och Michiko Englund var bland annat den som graverade Stockholmsbordet av Josef Frank och Nils Fougstedt 2011. Till Svenskt Tenns hundraårsjubileum fick hon i uppdrag att gravera satsbordet Noaks Ark.

METOD OCH PROCESS

Motivets detaljrikedom gör hantverket utmanande. Djurens hudstruktur, skuggor och skiftningar kräver en alldeles särskild teknik. Innan arbetet inleddes gjordes en rad efterforskningar för att ta reda på vilka verktyg som användes på 1930-talet. Månader av förberedelser ledde fram till en kombination av ärvda redskap, lånade verktyg och modern utrustning.

Genom att kombinera gamla och nya verktyg med ett traditionellt och egenutvecklat arbetssätt, formar Michiko motiven så nära originalutförandet som möjligt. Med en bakgrund som smyckesgravör går hon från det lilla till det stora i skapandet av möbler för Svenskt Tenn.