Vegetable Tree av Josef Frank

Ägare & Styrelse

SEDAN 1975 ÄGS SVENSKT TENN AV Kjell och Märta Beijers stiftelse, SOM Stödjer vetenskaplig forskning och undervisning, SVENSK HEMINREDNING, arkitektur OCH DESIGN samt främjar olika kulturprojekt.

Att Svenskt Tenn ägs av en stiftelse är för ett företag i inredningsbranschen en ovanlig företagsform. Det gör att företaget har möjlighet att verka långsiktigt och har en uttalad ambition att leva för evigt.

Det överskott som verksamheten genererar går genom Kjell och Märta Beijers stiftelse till vetenskaplig forskning och utbildning inom bland annat inom gen-och neuroforskning och läkemedelsforskning vid Uppsala universitet, husdjursforskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet samt ekologisk hållbarhetsforskning vid Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Stiftelsen finansierar även, tillsammans med Uppsala universitet, professuren i Artificiell Intelligens, AI, som innehas av professor Thomas Schön. Stiftelsen har också utsett och finansierar under två års tid en Artist in Residence, där positionen under 2021-2022 innehas av kompositören Jacob Muhlrad.

Under 2019- 2020 bidrog Svenskt Tenn med 65,5 miljoner kronor till vetenskaplig forskning och främjandet av svenskt hantverk och kultur.

Svenskt Tenns ägare, Kjell och Märta Beijers stiftelse, kan via hemsidan ge dig en inblick i den verksamhet som bedrivs www.beijerstiftelsen.se.

För att veta mer om den forskning som Svenskt Tenn via stiftelsen bidrar till kan du läsa mer på Beijerinstitutets hemsida www.beijer.kva.se
och på Beijerlaboratoriernas hemsida www.beijerlaboratorierna.se.

Styrelsemedlemmar

Johan Wall, Styrelseordförande
Göran Carlson, Vice Ordförande
ÅSA BONNIER, Styrelseledamot
TORD DYRSSEN, Styrelseledamot
JO WIDOFF, Styrelseledamot