Stol 2025
Josef Frank
”En stol skall vara så lätt att man kan lyfta den med ett finger.”

Stol 2025 - Sedan 1925

De viktigaste aspekterna vid formgivning av stolar var för Josef Frank en lätt vikt, transparent rygg och organisk form. Allt detta ser vi prov på i den klassiska matsalsstolen 2025, formgiven av Josef Frank för sitt företag Haus und Garten i Wien, 1925.

Josef Frank inspirerades av den ostasiatiska materialvärlden och tog bland annat till sig rottingen och bambun, som återkommer på flera platser i hans formgivning. Materialen ger inte enbart en orientalisk accent. De är även lätta i sin vikt, något som var väsentligt för Josef Frank. Han ansåg att en matsalsstol skulle vara så lätt att den kan lyftas med ett finger och att användaren lätt skulle kunna placera och flytta stolen i rummet. Stol 2025 har en genombruten stolsrygg, som inte påverkar rummet genom att bilda extra avgränsande väggar. Istället ger stolen rummet ett luftigt intryck.

I tidningen Obs! 1954 gav Josef Frank sin syn på formgivningen av stolar; ”Den som betraktar en stol som en sittmöbel bara för att sitta på, kommer alltid att sitta obekvämt […] Själv sätter jag mig överhuvudtaget aldrig på en stol, som är formad för en enda ställning. Jag vill ha möjlighet att sitta på olika sätt vid olika tillfällen och olika tider på dagen”.

Se produkt