Kraftfulla ikoner Svenskt Tenn

KRAFTFULLA IKONER

En matsalsgrupp i bok, valnöt och mahogny, mörka stolsitsar och nattsvarta möbler. Denna interiör bär upp Svenskt Tenns kraftfulla ikoner, med Estrid Ericsons Peruanska Urna från 20-talet som kronan på verket.

Peruanska Urnan

De dova färgerna och mörka träslagen blandas upp med Josef Franks uttrycksfulla mönster. I fönstren hänger Butterfly i ”100 Lin” – en vacker, tunn linnekvalitet framtagen för att passa idealiskt som gardin.

Josef Frank hämtade många av sina blomstrande mönstermotiv direkt från naturen. Andra, som exempelvis Butterfly, är inspirerade av illustrationer från fälthandböcker som han samlade på sig. Det var böckerna ”Butterflies of America” och ”Insects of America” som på 1940-talet fungerade som inspirationskällor för detta mönster, där fjärilar, sländor och skalbaggar är grupperade kring små dammar och rabatter.

Upptäck mönstret
Inspiration Matrum Svenskt Tenn