#23 Josef Franks Mirakel
#23 Josef Franks Mirakel
JOSEF FRANKS

MIRAKEL

Mirakel är ett av Josef Franks tidigaste mönster, komponerat under 1920-talets senare hälft. Det smyckas av storskaliga fantasiblommor, slingrade lianer och ett hav av prickar. Josef Frank själv ska ha uttryckt att det känns som ett "mirakel" att en så liten rapport kan ge upphov till något så grandiost. Till julen 2021 lanseras mönstret i en ny, mörkbrun färg.

Bild På Mirakel Tygbit från 1920-talet Mirakel på svart botten från en mönsterkollektion från Haus & Garten.

Efter första världskrigets slut och under hela 1920-talet komponerar Josef Frank flera mönster, starkt inspirerad av mönstervisionären William Morris. År 1925 startar han även inredningsfirman Haus & Garten tillsammans med arkitektkollegorna Oskar Wlach och Walther Sobotka, något som blev en framgång både konstnärligt och kommersiellt. I sin mönsterformgivning influeras Josef Frank under denna period bland annat av orientaliska, engelska och franska kretonger, och han tar särskilt fasta på Morris ord:

“Kopiera inte någon annans stil, utan skapa din egen. Men du måste studera din egen konsts historia för att inte bli härmad av första bästa imitatör du stöter på…”

Bild på Mirakel Mörkbrun Mönster Mirakel Mörkbrun, Josef Frank, 1920-talet
Bild på Willam Morris Cray Mönster Cray, William Morris, 1884

Mirakel är ett av de mönster som Josef Frank skapar under denna tid, och det är också ett av de mönster som är mest inspirerat av William Morris mönsterkomposition. En stor skillnad är dock att Mirakel präglas av livlighet och vitalitet snarare än den stilla förundran som Morrismönstren ofta väcker. Fantasiblommorna ger Mirakel ett orientaliskt uttryck och blomkalkarna inramas av slingrande lianer, blåskimrande rankor och en kavalkad av små, utströdda prickar.

Illustration på Mirakel Rapporten

Textilens Rapport - ur Pepis Flora av Kristina Wängberg-Eriksson

“Mirakels mönsteryta sammansätts primärt av stående rektanglar, ungefär dubbelt så höga som breda. Figurinnehållet i varje sådan rektangel är i sin tur symmetriskt. Genom att rotera ett halvt varv får man den undre delen att sammanfalla med den övre. Det betyder att rapporten, den minsta del som genom upprepning ger upphov till hela mönstret, har storleken av en halv rektangel.”

Bild på tryckeriet i Frankrike Tissus d’Avesnières tryckeri i Laval, Frankrike.

Screentryck

Josef Franks mönster Mirakel trycks med screentryck, en tryckteknik som bygger på att färg, med hjälp av en rakel, pressas genom en tunn väv som är fastspänd i en ram. Schablonens väv är täckt av en lack i de partier som inte ska släppa igenom färg till tyget under ramen. Men innan man kommit så långt måste man förstås tillverka schablonerna.

Först skannar man in originalmönstret i en dator, där det färgsepareras. I olika steg för man sedan över mönstret till schabloner. Det behövs en schablon för varje färg. Mirakel trycks exempelvis med fem olika färger, och eftersom man behöver två schabloner per rapport, måste man tillverka totalt 10 schabloner.

Bild på Färgburkar Färdigblandade färger redo för tryck.

Plantrycksbordet där Svenskt Tenns tyger trycks är 60 meter långt. Där trycker man en färg i taget, på varannan rapport, så att färgen hinner torka lite innan man börjar om igen och fyller i de resterande rapporterna. Numera är det en robot som drar det tyngsta lasset när den tunga ramen ska flyttas framåt, men två personer behövs ändå, en på vardera sidan om ramen, för att fylla på färg och kontrollera processen. När man tryckt färdigt är det dags att fixera färgerna i värme. Man måste också tvätta ur överflödig färg och sträcka ut tyget igen. Innan det är klart för leverans synas också tyget manuellt.

Bild på tryckeriet i Frankrike