Tipping Points

Tipping Points Beckmans Designhögskola Svenskt Tenn

Utställningen visades på Strandvägen 5 2020.09.08 - 2020.09.21

Studenter i Visuell Kommunikation vid Beckmans Designhögskola tolkar Beijerinstitutets forskning kring så kallade ”tipping points”.

Utställningen uppmärksammar den gradvisa miljöpåverkan som naturen utsätts för, och det faktum att ekosystemet inte alltid svarar med gradvis förändring. Istället blir det känsligare för plötsliga händelser som stormar, översvämningar och bränder. Dessa händelser kan få utvecklingen att tippa över till en nedåtgående spiral som är mycket svår, dyr eller omöjlig att ta sig ur. Konsekvenserna kan bli omfattande för såväl ekosystemet, mänskligt liv och samhället.

I sina gestaltningar har studenterna fritt tolkat forskningen inom detta, för mänsklighetens livsviktiga område.

Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi är ett internationellt tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Kungl. Vetenskapsakademien. Dess mål är en djupare förståelse för samspelet mellan ekologiska system och samhällets och ekonomins utveckling för att finna vägar mot en hållbar utveckling.

Svenskt Tenns överskott bidrar via Kjell och Märta Beijers stiftelse till basfinansieringen av forskningen vid Beijerinstitutet.

Utställning Tipping Points Beckmans Designhögskola Svenskt Tenn