Transformation

Från utställningen Transformation på Strandvägen 5

Visas på Strandvägen 5 2018.01.16 – 2018.01.29

Studenter i Visuell Kommunikation vid Beckmans Designhögskola tolkar Beijerinstitutets forskning kring fiske och vattenbruk och dess påverkan på världshaven.

Utställningen Transformation uppmärksammar hållbarhetsfrågor kopplade till haven genom projektet Seafood Business for Ocean Stewardship – en dialog mellan forskare och världens ledande fiskeriföretag, som syftar till att förbättra planetens havsmiljö. Gemensamt har de utformat en tiopunktsplan för hur fiskeriföretagen ska leda omställningen till ett hållbart fiske, samt hur de kan ta ett större globalt ansvar för såväl världshaven som fiskeindustrin.

I sina gestaltningar har studenterna fritt tolkat det pågående projektet, och skapat visuella och känslomässiga ingångar till den högaktuella havsforskning som bedrivs just nu.

Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi är ett internationellt tvärvetenskapligt forskningsinstitut vid Kungl. Vetenskapsakademien. Dess mål är en djupare förståelse för samspelet mellan ekologiska system och samhällets och ekonomins utveckling för att finna vägar mot en hållbar utveckling.

Svenskt Tenns överskott bidrar via Kjell och Märta Beijers stiftelse till basfinansieringen av forskningen vid Beijerinstitutet.

Från utställningen Transformation på Strandvägen 5
Från utställningen Transformation på Strandvägen 5