Köp & Leveransvillkor

Svenskt Tenns köp- och leveransvillkor avseende leverans till konsument.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar gjorda på Svenskt Tenns hemsida, www.svenskttenn.com, nedan kallad Hemsidan, och från Svenskt Tenns Kundservice. Villkoren är bindande mellan dig och Svenskt Tenn AB. Våra fullständiga kontaktuppgifter finner du i slutet av dessa Villkor.

Skulle ett annat lands lag än Sveriges vara tillämplig gäller Villkoren i de delar de inte avviker från tillämplig tvingande konsumentlagstiftningen. Svenskt Tenn följer självklart tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

BESTÄLLNING

Beställning ska göras via hemsidan eller genom Svenskt Tenns Kundservice.

När du klickar på köp-knappen så ingår du ett avtal med Svenskt Tenn. Omgående efter att du gjort din beställning sänds en orderbekräftelse till din e-postadress. Det är viktigt att du kontrollerar att orderbekräftelsen är riktig. Om du inte får någon orderbekräftelse, om den på något sätt är felaktig eller om du önskar ändra din order ber vi dig kontakta oss omgående. För att förenkla eventuella kontakter med vår Kundservice uppmanar vi att ha orderbekräftelsen tillgänglig.

På grund av svensk lagstiftning är vi tvungna att begära målsmans underskrift vid order av kunder under 18 år.

PRIS

Mervärdesskatt
Priser på Hemsidan är angivna inklusive moms om 25 %. Moms utgår vid samtliga beställningar där kunden är konsument och bosatt i en medlemsstat i EU. Order med leverans till länder utanför EU är momsbefriad. Tullkostnader kan tillkomma beroende av lagstiftningen i det land till vilket beställningen levereras. Eventuella avgifter för moms och tull betalas av kunden. Svenskt Tenn har dessvärre inte någon möjlighet att informera kunden om dessa avgifter och kunden ansvarar själv för administrationen kring införsel av varorna och betalning av moms och tull.

Frakt
Priserna är angivna exklusive frakt. Kostnad för frakt tillkommer och betalas av dig. Fraktkostnaden framgår i kassan.

Betalning
Vid beställning genom Hemsidan kan du bland annat välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura och delbetalning. Betalning genom faktura och delbetalning sker via Klarna, och vid frågor gällande fakturan vänder du dig direkt till Klarna.

Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Adyen B.V. samtliga transaktioner, och de sker med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. Vi tillämpar säkerhetslösningen 3D-Secure för extra validering av vissa betalkort. Svenskt Tenn tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Vid betalning med kredit- eller bankkort dras beloppet på ditt kontokort vid din beställning och betalning genomförs direkt.

Vid beställning genom kundservice betalar du en förskottsbetalning via Hemsidan.

Säkerhet
Vi erbjuder dig alltid ett säkert betalningssätt. Vi samarbetar med Adyen B.V. som uppfyller kraven på PCI DSS. Alla kortuppgifter och dina personuppgifter är krypterade vilket innebär att endast behöriga personer kan ta del av informationen. Vi tillämpar säkerhetslösningen 3D-Secure för extra validering av vissa betalkort.

Reservation
Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar där varan är uppenbart felaktigt prissatt.

BESTÄLLNINGSVAROR

Handpenning
Vid beställning av vissa icke lagerförda varor måste beställning ske via Hemsidan eller kundservice. Vi tar ut en handpenning om minst 20 % av varans pris för icke lagerförda varor.

Om du skulle avbeställa varan eller av annan anledning frånträda avtalet har vi rätt att ur handpenningen utta ersättning för kostnader och eventuell skada till följd av avbeställningen eller frånträdandet.

Leverans
Då en vara är specialbeställd kräver vi att handpenningen ska ha kommit oss tillhanda innan vi lägger tillverkningsordern. Detta innebär att leveranstiden kan komma att påverkas för det fall du inte betalar in handpenningen i avtalad tid.

Vi är inte skyldiga att lämna ut varan förrän den betalas i sin helhet, varför vi avvaktar full betalning innan leverans.

Avbeställning
Om du önskar avbeställa en vara är du skyldig att ersätta oss för våra kostnader och förluster, såvida du inte i stället har möjlighet att utnyttja ångerrätten, se vidare under Ångerrätt. Ersättning till följd av avbeställning kommer i första hand att tas ur eventuellt erlagd handpenning.

Retur
För beställningsvaror gäller inte öppet köp eller bytesrätt.

I enstaka fall kan en beställd vara ha tagits ur produktion eller av någon annan anledning inte längre vara möjlig för oss att leverera. Vi kommer i sådant fall att omgående kontakta dig för att diskutera en tillfredställande lösning i den utsträckning som är tillåten enligt gällande konsumenträttslagstiftning.

LEVERANS

Leveranssätt, villkor, leveranstid och kostnad varierar beroende på land och typ av varor. Leverans av produkter köpta via Svenskt Tenns hemsida sker endast till Sverige, vissa länder inom Europa samt USA, Japan och Australien. För övriga länder kontakta kundservice. Du väljer vid beställningstillfället vilket fraktsätt du önskar.

Leveranstid
För lagerförda, mindre varor, som kan skickas med postpaket är normal leveranstid en - tre arbetsdagar om varan ska skickas inom Sverige och du har angivit ditt mobiltelefonnummer. Har du inte angivit ditt mobiltelefonnummer kan leveransen ta upp till två dagar extra. Till postnummerområden med lantbrevbärare (oftast postnummer där den tredje siffran i postnumret är en femma, XX5 XX) kan leverans ta en - tre dagar längre än normal leveranstid.

För möbler, specialbeställda varor sålda via vår kundservice samt leveranser till andra länder än Sverige gäller andra leveranstider. Inom Sverige är normal leveranstid cirka fem – fjorton dagar. För leverans inom EU är normal leveranstid cirka tre veckor och för leverans utanför EU cirka fyra veckor. Leveranstid meddelas av kundservice.

Notera att leveranstiden kan komma att förskjutas om du beställt en vara som kräver att handpenning erläggs och du inte i rätt tid betalat in handpenningen.

Paketet ligger endast kvar hos utlämningsstället under 14 dagar från ankomstdatum, inom vilken tid du måste hämta ut paketet om det inte ska skickas tillbaka till oss. Notera att vi debiterar en avgift för ej uthämtade paket, se Returvillkor. Vi ber dig notera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans. Mer information om ångerrätten hittar du i punkten Ångerrätt.

Uthämtning i butik
Om du placerar din order innan klockan 12.00, finns den att hämta i butiken på Strandvägen 5, Stockholm nästkommande arbetsdag efter klockan 10.00. Du kommer att få en sms-avisering när dina varor finns att hämta i butiken. Varorna måste hämtas i butiken inom 10 dagar.

Leveransbesked
I vissa fall kan leveransbesked erhållas från transportören om du vid beställningen har uppgivit mobiltelefonnummer och mail.

Dröjsmål i leverans
Även om vi gör vårt yttersta för att leverera det som har blivit beställt i utlovad tid kan det bli fel. Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ber vi dig kontakta oss omgående så att vi kan undersöka varför leveransen dröjer. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet. Kontakta oss omgående om leveransen är försenad och det är viktigt att du erhåller varan inom viss tid.

Transportskador
Vi har valt transportörer vi anser borgar för god kvalitet i sina leveranser. Trots detta kan transportskador uppstå. Vi ber dig därför att vid mottagandet undersöka om varan eller förpackningen har några skador. Om varan eller förpackningen har synliga skador bör du anmäla dem direkt till transportören eller, om du upptäcker dem efter leveransen, så snart som möjligt till vår kundservice.

ÅNGERRÄTT

Ångerfrist och meddelande
Vår målsättning är att du ska bli helt nöjd med den vara eller de varor du köper hos oss. Handlar du från Hemsidan eller via vår kundservice har du därför rätt att ångra ditt köp utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att du har tagit emot din leverans, den s.k. ångerfristen.

Vill du ångra ditt köp måste du meddela oss detta inom ångerfristen, helst genom att registrera ditt ångrade köp på vår retur & reklamationssida och följa instruktionerna. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att via e-post bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten. Du kan även kontakta vår kundservice på telefon +46 8 670 16 00 eller mail info@svenskttenn.se. Du kan också använda den blankett som konsumentverket har tagit fram. Ladda ner blanketten här. Vi ber dig observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

Undantag
Ångerrätten gäller inte för varor som är tillverkade efter dina särskilda önskemål eller varor som på annat sätt på grund av din beställning har fått en tydlig personlig prägel t.ex. metervara, specialbeställd möbel eller måttbeställd sömnad.

Returvillkor
Om du ångrar ditt köp måste du sända tillbaka varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. För att du ska hinna fullfölja din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar varan innan denna fjortondagarsperiod har gått ut.

Du får självklart titta på och undersöka varan. Tänk då på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. En vägledning är att du får hantera varan som du skulle få ha gjort i butik. Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet är du ansvarig för varans minskade värde och vi har rätt att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskningen.

Returhantering
Packa varan/varorna som du vill returnera, gärna i originalemballaget (Svenskt Tenn värnar om miljön och ser gärna att du använder originalemballaget i så stor utsträckning som möjligt).

Återbetalning
Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Det innebär att vi förutom varuvärdet återbetalar exempelvis leveranskostnader. Vi har dock rätt att göra avdrag för eventuell värdeminskning. Om du ångrar köp av en del av de varor du beställt kommer vi att betala tillbaka värdet av varan och eventuella kostnader som uppkommit till följd av köpet av den/de specifika varorna som ångras. Vi kommer dock inte att återbetala sådana kostnader som du hade haft även om den/de specifika varorna som är föremål för ånger inte hade köpts, t ex frakt- och fakturakostnad.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi fick ditt meddelande om att du ångrat köpet. Vi kan dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Vi kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som du själv använt, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Har du några frågor – kontakta Svenskt Tenns Kundservice så hjälper vi dig.

BYTESRÄTT OCH ÖPPET KÖP

Bytesrätt

Vår målsättning är att du som kund ska bli helt nöjd med den vara eller de varor du köper hos oss. Handlar du från Hemsidan eller vår kundservice lämnar vi, utöver ångerrätten, 30 dagars bytesrätt oavsett om beställning har skett genom Hemsidan eller via vår kundservice. Tiden räknas från det att du tagit emot leveransen.

Det går bra att byta en vara mot annan genom att själv lägga en ny beställning på vår Hemsida, då tillkommer ny fraktavgift. Om du vill byta varan måste du returnera den oanvänd i originalemballage och bifoga kvitto på köpet.

Bytesrätten gäller inte för metervara eller beställningsvara.

Öppet köp
Skulle du mot förmodan inte vara nöjd med ditt köp och inte hitta något annat i vår butik som lockar dig för tillfället, har du möjlighet att återlämna varan inom 30 arbetsdagar från det att du fick varan i din hand och få pengarna tillbaka.

Öppet köp gäller inte för metervara eller beställningsvara.

Vid återköp av varan måste du uppvisa kvitto och återlämna varan oanvänd och i nyskick. Vi ser gärna att varan återlämnas i sin originalförpackning.

Returhantering
Du registrerar din retur på retur & reklamationssida och följer instruktionerna.

Du får själv stå för kostnaden för returfrakten när du nyttjar bytesrätt eller öppet köp. Återsändande av möbler kan ske med vår speditör till en kostnad av mellan 2 000 och 8 500 kr, beroende på bland annat möblernas storlek. Om du väljer att skicka tillbaka möblerna direkt, det vill säga innan fraktbolaget hunnit lämna din adress betalar du 50% av fraktpriset. Vänligen kontakta kundservice för närmare information.

FEL PÅ VARA

Trots Svenskt Tenns egna och våra leverantörers höga kvalitetskrav kan enstaka varor vara behäftade med fel.

Om en vara är felaktig och du har reklamerat i rätt tid ser vi självklart till att varan lagas eller byts ut kostnadsfritt för dig. I vissa fall kan du ha rätt att göra även andra påföljder gällande. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs att felet är väsentligt och att vi inte har möjlighet att i skälig tid laga eller byta ut varan.

För att kunna bevisa att du har köpt varan på Svenskt Tenn underlättar det om du har kvar din orderbekräftelse. Se därför till att alltid spara orderbekräftelsen.

REKLAMATION

Reklamation av fel i vara, samt fel eller dröjsmål i leverans, ska ske skriftligen till Svenskt Tenn inom skälig tid från det att du upptäckt, eller borde ha upptäckt felet, två månader anses alltid vara inom skälig tid.

Vi önskar att du registrerar en eventuell reklamation via vår retur & reklamationssida.

Sker inte reklamation inom skälig tid från det att felet upptäckts, eller borde ha upptäckts, samt inom tre år från det att du tog emot varan förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot Svenskt Tenn.

Vid godkänd reklamation ersätts du för samtliga dina kostnader i anledning av reklamationen, bland annat returfrakt.

RESERVATION

Svenskt Tenn reserverar sig för eventuella uppenbara skriv- eller tryckfel, och kan inte hållas ansvarigt för skada som en följd av sådan felaktighet.

OUTHÄMTADE PAKET

Levererade paket ligger kvar hos utlämningsstället under 14 dagar från ankomstdatum, inom vilken tid du måste hämta ut paketet om det inte ska skickas tillbaka till oss. För upphämtning i butik måste varorna hämtas inom 10 dagar.

Vid outhämtade paket debiterar vi en avgift om 250 kr för paket som skickats inom Sverige och 350 kr för paket som skickats till annat land, vilket motsvarar våra kostnader för frakt, returfrakt och hantering.

Om du inte har möjlighet att ta emot en leverans eller avhämta din vara ber vi dig att kontakta oss för en diskussion om leverans eller avhämtning.

Om leverans eller avhämtning försenas genom att du underlåter att ta emot varan efter avisering har vi rätt att ta ut en avgift för rimliga lagerkostnader och andra kostnader som kan uppstå för oss.

Om leverans eller avhämtning uteblir genom att du underlåter att ta emot varan efter avisering har vi rätt att se din underlåtelse som en avbeställning av varan. Vi kommer då återbetala köpesumman med avdrag för leverans- och returfraktkostnad samt eventuell fakturaavgift.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För att kunna fullgöra avtalet är vi tvungna att samla in och behandla personuppgifter. Om du önskar kontakta Svenskt Tenn med anledning av hanteringen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att göra det på info@svenskttenn.se. Läs mer om behandling av personuppgifter här.

KUNDSERVICE

Om du har några frågor, om något har blivit fel i leveransen eller om du av någon annan anledning önskar nå Svenskt Tenns Kundservice så kan du nå dem på
Telefon: +46 8 670 16 00
E-post: info@svenskttenn.se
Postadress:
Svenskt Tenn AB
Box 5478
114 84 Stockholm, Sverige

Svenskt Tenns Kundservice har öppet vardagar mellan kl.10.00-18.00 CET. Mail besvaras vardagar inom 24 timmar.

FORCE MAJEURE

Svenskt Tenn befrias från att fullgöra leverans om det rätta fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder vi skäligen inte kunnat undvika eller övervinna, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut eller annat förhållande som har legat utanför vår kontroll och som väsentligen inverkar på vårt rätta fullgörande av avtalet.

MEDLEMSKAP I TRYGG E-HANDEL

Svenskt Tenn är certifierade Trygg E-handlare. Trygg E-handel skapar tydligare, enklare och enhetligare riktlinjer för vad som gäller vid e-handel. Vill du veta mer om Trygg E-handel och de krav som ställs på oss på i anledning av certifieringen, läs mer på Trygg E-handels hemsida.

TVIST

Svenskt Tenn strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om någonting har blivit fel.

Om vi trots våra ansträngningar inte kan komma överens rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) för en oberoende prövning. Deras postadress är;

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm, Sverige
Vi medverkar i tvistlösningsförfarandet och följer ARN:s rekommendationer.

Alternativ tvistlösning

EU-kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistelösning och information. Avsikten med reglerna är att säkerställa att konsumenter kan få en konsumenträttslig tvist prövad genom alternativ tvistlösning, det vill säga utanför allmän domstol. I stället kan tvisten prövas av en nämnd. Som konsument kan du vända dig till EU-komissionens onlineplattform för alternativ tvistlösning: European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

FÖRETAGSINFORMATION

Svenskt Tenn AB
Box 5478
114 84 Stockholm, Sverige

Returadress:
Svenskt Tenn AB
Lyftkransvägen 13A
142 50 Skogås, Sverige

Telefon: +46 8 670 16 00
E-post: info@svenskttenn.se

Bankgiro 732-0211
Bank: Handelsbanken
IBAN: SE946000 0000 0000 1400 4291
BIC: HANDSESS

Organisationsnummer: 556032-0375
Reg.nr. för moms: SE5560320375-01